סיליבוס הקורס:

עקרונות החשיבה הביקורתית: מבוא

התקופה האחרונה חושפת אותנו לאתגר מסוג חדש: חוסר ודאות בעולם עמוס נתונים. אנו מוצפים כל הזמן בכמויות של מידע, חלקו מדויק וחלקו שגוי. על בסיס מידע זה עלינו לקבל כל הזמן החלטות: במה להאמין, על מי לסמוך, וכיצד כדאי להתנהג? 

 

עקרונות החשיבה הביקורתית מאפשרים לנו לנתח בצורה מעמיקה את הגורמים המשפיעים על תהליכי החשיבה וקבלת ההחלטות שלנו. הם מבוססים על יכולות החשיבה הלוגית-רציונלית-רפלקטיבית שלנו, אך גם מתחשבים בהשפעות סביבתיות, חברתיות ופסיכולוגיות המשפיעות בצורה משמעותית על הדרך בה אנו מבינים את העולם שסביבנו.

הקורס יעסוק בעקרונות החשיבה הביקורתית מזוויות שונות. המפגשים יכללו, בין השאר, סקירה היסטורית של התפתחות עקרונות החשיבה הביקורתית, גישות שונות לניתוח החשיבה ביקורתית והעמקה במספר הטיות קוגניטיביות מרכזיות, המשפיעות על האופן בו אנו תופסים את העולם.

שיעור 1: מבוא לחשיבה ביקורתית
 • התפתחות החשיבה הביקורתית החל מהפילוסופים היוונים, דרך דקארט, ועד הפסיכולוגים של ימינו, עם הסתכלות אל העתיד

 • הגדרות שונות של חשיבה ביקורתית והרלוונטיות שלהן לחיינו כיום

שיעור 2: חשיבה, ידע ואינטליגנציה
 • הדרכים השונות להגדרת ולמדידת ידע ואינטליגנציה

 • התופעות המשפיעות על דרכי החשיבה שלנו ועל הדרך בה אנו תופסים את הידע של עצמנו

 • סוגי ידע ואינטליגנציה, אפקט דנינג-קרוגר, חכמת ההמונים ועוד

שיעור 3: מבוא לפסיכולוגיה התנהגותית והטיית האישור
 • הפסיכולוגיה ההתנהגותית - סקירת התפתחות התחום 

 • תהליכי קבלת החלטות ומודלים לניתוח דפוסי התנהגות של האוכלוסייה

 • ההטייה הקוגניטיבית הנחקרת ביותר: הטיית האישור; הגורמים המשפיעים על הטיה זו ותופעות הקשורות אליה

 • הטיית הצד-שלי, כשל קטיף הדובדבנים, כשל הצלף הבודד ועוד

שיעור 4: הטיות אינטואיטיביות ותפיסה עצמית
 • כיצד האינטואיציה יכולה להטעות אותנו וכיצד ניתן להתכונן מראש למצבים אלה

 • הטיות הקשורות לתפיסה עצמית - ריאליזם-נאיבי, הטיית השליליות, ואשליית סוף ההיסטוריה

 • מודל האינטואיציה החברתית ומערכות 1 ו-2, הטיית העיגון, הטיית הזמינות ועוד

שיעור 5: הטיות סטטיסטיות ולוגיות
 • הטיות סטטיסטיות ולוגיות, ותופעות הקשורות בה - חשיבה סטטיסטית-לוגית יכולה להיות מאד לא אינטואיטיבית, ולא פעם מנצלים זאת על מנת להציג לנו נתונים בצורה מטעה או על מנת להוביל אותנו למסקנות לא נכונות

 • הטיית השורדים, כשל הרגרסיה לממוצע, כשל המהמר וכשל היד החמה

שיעור 6: הטיות קשב וזיכרון
 • הטיות הקשורות לזיכרון - הזיכרון שלנו לא תמיד יציב ומהימן, ועם זאת אנו מבססים הרבה מההחלטות שלנו על זיכרונות ותפיסות שחלקן לא נכונות ואף בדויות

 • כיצד יכולות הקשב שלנו משפיעות על תפיסת המציאות

 • אפקט מסיבת הקוקטייל, אפקט ראיית המנהרה, קשב סלקטיבי ותאוריית התהליכים האירוניים

שיעור 7: הטיות חברתיות
 • הטיות הקשורות להתנהגות החברתית שלנו - הטיית האינטראקציה, פרדוקס האחידות ועוד

שיעור 8: הטיות חושיות וסיכום
 • הטיות ואשליות חושיות

 • סינסתזיה, אפקט מק'גורק, ועוד